Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1212

Opublikowano nowy wzór formularza PIT-2

Na stronach rządowych opublikowano nowy formularz w wersji PIT-2(9).

Przepisy w celu przeciwdziałania lichwie

W Dz.U. z 17 listopada 2022 r. pod poz. 2339 opublikowano Ustawę z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Zmiany dotyczące umów konsumenckich

W Dz.U. z 16 listopada 2022 r. pod poz. 2337 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe.

Dieta z tytułu krajowych podróży służbowych znów w górę

W Dz.U. z 14 listopada 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Podatki i opłaty wpłacane na mikrorachunek podatkowy

W Dz.U. z 9 listopada 2022 r. pod poz. 2272 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gminy dla gospodarstw domowych

W Dz.U. z 2 listopada 2022 r. pod poz. 2236 opublikowano Ustawę z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Nowy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

W Dz.U. z 31 października 2022 r. pod poz. 2226 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych

W Dz.U. z 28 października 2022 r. pod poz. 2209 opublikowano Komunikat Ministra Cyfryzacji z 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych.

Uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W Dz.U. z 26 października 2022 r. pod poz. 2185 opublikowano Ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zmiany przepisów m.in. w zakresie obowiązków płatnika PIT

W Dz.U. z 25 października 2022 r. pod poz. 2180 opublikowano Ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dodatek elektryczny — ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. i ważne obowiązki dla instytucji kultury

W Dz.U. z 17 października 2022 r. pod poz. 2127 opublikowano Ustawę z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.