Do 20 września 2022 r. każdy, kto ukończył 17 lat, może przesłać swoje teksty literackie o dowolnej tematyce w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach i Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach.

Jego celem jest odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie, inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie autorów, promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach: 1000 zł, 300 zł i 200 zł).

W konkursie można wziąć udział w jednej lub obu kategoriach:

  • poezja — zestaw od trzech do pięciu wierszy;
  • proza — nowela, opowiadanie, opowieść; o objętości do 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do siedziby MBP w Żarach w trzech wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym nośnikiem elektronicznym w postaci pendrive’a (w formacie DOC lub DOCX). Prace muszą być podpisane godłem (pseudonim werbalny), do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres (jeżeli jest, to także adres e-mail) i numer telefonu.

Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary — zeszyt pokonkursowy; a także publikację tych utworów w mediach tradycyjnych i online.

Uroczyste ogłoszenie wyników (laureaci zostaną powiadomieni e-mailem lub listownie) i wręczenie nagród nastąpi 28 października 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach oraz na Facebooku organizatora.