Do 17 czerwca br. wszyscy chętni mogą zgłaszać się w konkursie, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Nagrodą w konkursie jest udział w warsztatach muzycznych, profesjonalne nagranie w studiu oraz gratyfikacje pieniężne.

Celem konkursu jest m.in.:

 • zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych — emisji głosu i poprawnej intonacji, a także interpretacji utworu muzycznego,
 • umuzykalnienie i rozwój umiejętności poprawnego śpiewania,
 • nauka dyscypliny muzycznej poprzez współpracę z nagranym akompaniamentem,
 • promocja polskich piosenek „z tekstem i historią”,
 • poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar, który powstał od czasów odzyskania niepodległości przez Polskę do czasów współczesnych,
 • wzbudzenie zainteresowania najnowszą historią Polski wyrażoną i opowiedzianą piosenkami powstałymi w czasach przemian społecznych i kulturowych.

Zadanie konkursowe polega na:

 • wykonaniu solowym jednej wybranej piosenki ze 149 dostępnych ze śpiewnika znajdującego się na stronie Zaśpiewajmy.pl i
 • przesłanie pliku audio-video w formacie MP4 (wykonanego, np. telefonem komórkowym) transferem (np. WeTransferem) lub przesłanie na adres: spiewnik@nck.pl linku do nagrania zamieszczonego na YouTube w trybie niepublicznym.

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych tylko pierwsze 400 z przesłanych nagrań. Wybrana piosenka musi być wykonana z akompaniamentem (z linią melodyczną) pochodzącym ze strony Zaspiewajmy.pl. Niedopuszczalne jest użycie innych podkładów. Można natomiast zmienić tonację.

Zdobywca I miejsca otrzyma:

 • nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł,
 • bezpłatny udział w klasie wokalnej warsztatów muzycznych w Chodzieży, które odbędą się od 24 lipca do 6 sierpnia 2022 r.,
 • możliwość nagrania piosenki w profesjonalnym studiu z udziałem pianisty — wykonawcy akompaniamentu do wybranej piosenki wybranej ze strony.

Laureaci II I III miejsca otrzymają na nagrodę pieniężną w wysokości odpowiednio 1000 zł i 500 zł.

Lista laureatów zostanie ogłoszona 1 lipca 2022 r. na stronach Narodowego Centrum KulturyZaśpiewajmy.pl. Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz wzory niezbędnych dokumentów.