Na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury jest już do pobrania raport z badania jakościowego poświęcony uczestnictwie w kulturze online w czasie pandemii. Pod koniec 2021 r. przeprowadzonych zostało 10 wywiadów grupowych z przedstawicielami publiczności i 16 wywiadów indywidualnych z artystami tworzącymi treści przeznaczone do rozpowszechniania w Internecie.

Jak wynika ze wstępu do raportu, nieuniknione było, że znacząca część aktywności kulturalnej przeniesie się do Internetu. Jednak gwałtowność tego procesu spowodowana pandemią sprawiła, że można mówić o zupełnie nowym zjawisku.

Pandemia przyspieszyła zmiany, które w zwykłej sytuacji byłyby dużo łagodniejsze. Pandemiczna cyfryzacja była konieczna — nie dała wyboru ani artystom, ani publiczności, oraz nagła — nikomu nie zostawiła czasu na przygotowanie.

NCK od początku pandemii analizuje jej wpływ na praktyki kulturalne Polaków, a także na działalność instytucji kultury.

Z opisanego w raporcie badania wynika m.in., że w czasie COVID-19:

  • głównym motywem uczestnictwa w kulturze było poszukiwanie rozrywki, a także zastąpienie aktywności w realu (szczególnie na początku pandemii);
  • uczestnictwo w kulturze online bywało też formą wsparcia dla ulubionych artystów i instytucji;
  • w większości konsumowane były treści od znanych już twórców i instytucji (zarówno twórców internetowych, jak i takich, którzy wcześniej odbierani byli offline), a poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd artystów czy instytucji — chociaż łatwiejsze w przestrzeni cyfrowej niż materialnej — było relatywnie rzadkie.

W raporcie przedstawiono także:

  • jak zmieniała się dynamika uczestnictwa w kulturze w okresie pandemii,
  • czego najbardziej brakowało w tym czasie jej odbiorcom,
  • społeczny wymiar kultury online, czas i miejsce odbioru publikowanych treści,
  • rodzaje wydarzeń online i próbę charakterystyki wybranych działań kulturalnych online.

Raport można pobrać ze strony Narodowego Centrum Kultury. Jest on dostępny na licencji Creative Commons, Uznanie autorstwa — 3.0 Polska.