Do 15 listopada br. muzea mogą zgłaszać swoje publikacje do wystawienia na stoisku zbiorczym Salonu Książki Muzealnej (SKM). Inicjatywa odbędzie się podczas XXX Targów Książki Historycznej, którego organizatorami są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Muzealników Polskich i Fundacja Historia i Kultura.

Dla muzeów udział w salonie jest bezpłatny — stoisko zbiorcze opłaca NIMOZ, podobnie jak umieszczenie informacji o wydawcy i pięciu zgłoszonych przez niego pozycjach do sprzedaży. Salon odbywać się będzie od 24 do 27 listopada br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, 00–277 Warszawa.

Przedmiotem ekspozycji mogą być wydawane przez muzea wydawnictwa książkowe, katalogi wystaw, periodyki, wyroby audiowizualne i fonograficzne oraz programy i gry komputerowe o szeroko rozumianej
tematyce historycznej.

Materiały, w tym książki, należy dostarczyć przesyłką UPS zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. Sprzedażą publikacji zajmie się wybrana firma, która także rozliczy się z wydawcą, przesyłając utarg ze sprzedaży i odeśle niesprzedane publikacje. Wszystkie przekazane przez muzea publikacje przeznaczone do sprzedaży na stoisku zbiorczym obowiązkowo muszą być zgłoszone do specjalnie przygotowanego katalogu.

Zgłoszenia udziału w SKM należy nadsyłać na adres: Emma Jankowska, Fundacja Historia i Kultura, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, z dopiskiem: XII Salon Książki Muzealnej — stoisko zbiorcze, e-mail: biuro@historiaikultura.pl.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.