W Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r. pod poz. 835 opublikowano Ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Ustawa określa zasady wpisywania na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Wynika z niej m.in., że minister spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

  • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. lub
  • poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi

– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Ustawa obowiązuje od 16 kwietnia 2022 r.