Opublikowano rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określające wzory dokumentów wskazanych w Ustawie z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Opublikowano wzory:

  1. wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 20 września 2022 r. poz. 1974);
  2. oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 20 września 2022 r. poz. 1975);
  3. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 20 września 2022 r. poz. 1976).

Instytucje kultury powinny składać trzeci z wymienionych wniosków.

Wzory tych wniosków obowiązują od 21 września 2022 r.

Więcej o dodatku energetycznym w artykule „Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach”.