Saldo konta fundusz rezerwowy instytucji kultury za 2020 r. wynosi 4000 zł, konto funduszu instytucji kultury jest zerowe. Wynik finansowy za 2021 r. wykazuje stratę w wysokości 17 000 zł.
Jak zapisać w informacji dodatkowej do bilansu możliwość pokrycia straty netto z funduszu rezerwowego oraz jakie będą temu towarzyszyły zapisy księgowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.