Biblioteka działa od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktów przekazania lokali, w których biblioteka i jej filie mają swoją lokalizację i prowadzą działalność. Lokale utrzymywane są w całości z dotacji biblioteki. Dochody z wynajmu tych lokali organizator zarządził przekazywać na konto gminy.
Czy wójt może żądać przekazania dochodów z najmu lokali na konto gminy, jeśli nawet w statucie biblioteki jest napisane, że dochody przeznaczone są na jej cele statutowe?
Jakie działania prawne należy podjąć, by organizator przekazał lokale bibliotece i nie żądał zwrotu dochodów?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: