Instytucja kultury prowadzi wydarzenia kulturalne i warsztaty, za które pobiera opłaty z góry. W swoim regulaminie określiła, że w zależności od rodzaju zajęć i ich ceny:

  • wpłaty za I semestr przyjmuje do 15 października 2022 r., za II semestr — do 11 marca 2023 r.; można też dokonać wpłaty za cały rok z góry. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z przyczyn zaistniałych po stronie uczestnika, m.in. z powodu rezygnacji z zajęć;
  • zajęcia opłaca się za każdy miesiąc z góry, w formie przedpłaty, nie później niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego. W przypadku nieobecności uczestnika spowodowanej chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim opłatę miesięczną odpowiednio się zmniejsza. W przypadku odwołania powyżej 10% zajęć instytucja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych terminów zajęć bądź zwrotu części czesnego.

Wpłaty dokonywane z góry ujmowane są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a w miesiącu, w którym nastąpi realizacja usługi, przychód przeksięgowuje się w przychody bieżącego okresu. W razie braku możliwości zrealizowania usług, za które otrzymano wpłatę, dyrektor decyduje o zwrocie wpłat i następuje wyksięgowanie ich z konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wpłaty dotyczą konkretnej usługi, dokonywane są w całości i nie przewiduje się ich końcowego rozliczenia.
Czy w takiej sytuacji wpłaty te mają charakter definitywny i należy je traktować jako faktyczną zapłatę, co oznaczałoby, że wystąpi obowiązek w podatku dochodowym w momencie otrzymania zapłaty?
Czy też wpłaty mają charakter ostateczny, chociaż są ujmowane na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a w bilansie wykazuje się je w części „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, a także istnieje ryzyko niezrealizowania usługi i konieczności zwrotu pobranych uprzednio wpłat? Czy jednak wpłatę za zajęcia należy traktować jako formę przedpłaty i wtedy przychód powstaje w momencie realizacji usługi? Jak wykazać te wpłaty w zeznaniu CIT-8?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.